Xổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8 Hạ giá nhà ở Xiêm đã giảm ba lần, và 20000 người thuê đã bị kẹt lại ở thị trường đất của Hạ Nhân, phân tích thị trườ
Cập Nhật:2022-06-12 09:46    Lượt Xem:97

Xổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8 Hạ giá nhà ở Xiêm đã giảm ba lần, và 20000 người thuê đã bị kẹt lại ở thị trường đất của Hạ Nhân, phân tích thị trườ

dữ liệu về thị trường bất động sản của Hạ viện trong tuần thứ tư của May 2022 đã được tiết lộ, bao gồm: 1=$

1. the listing of second-hand houses in Ximen bất động sản changes from 51932 yuan to 51921 yuan, which fall by 11 yuan this tuần và continued to fall. Những ngôi nhà cũ được bán trong vòng ba tuần gần đây là 27, 20899 và 227 The bất động s ản ở Hạ viện cũng đã được làm mát trong thời gian này. Mùa Xuân của năm nay tại thị trường bất động sản ở Hạ viện đã kết thúc, và hầu hết những người muốn mua nhà đã ra thị trường. để làm cho thị trường bất động sản ở Tiểu Đào không dễ dàng nguôi ngoaiXổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8, Tiểu nhân cũng đã giảm bớt việc điều chỉnh thị trường bất động sản ở Xiêm. Trước đâyXổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8, người dân ở Hạ viện chỉ có thể mua hai căn hộ. nhưng bây giờ thì đã sáu tháng rồi. nhưng bây giờ là sáu tháng rồi. Ngưỡng cửa bị hạ xuống đáng kể. Điều này thật vô dụng. Thị trường tài s ản của Tiểu Đào đã đưa ra rất nhiều chính sách để bảo vệ thị trường bất động sản. Hạ s ĩ đứng thứ năm so với nhiều thành phố trong nước về giá nhà cửa, thứ hai chỉ với Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu. Tuy nhiên, sức mạnh kinh tế của Hạ Hầu Vũ còn không thể đến nổi đôi cao trong đất nước. Trong một thành phố với mức giá nhà đất cao như vậy, các ngành công nghiệp nên bị thống trị bởi tài chính và mạng internet.Chỉ có những công ty có lương cao có thể hỗ trợ mức giá nhà đất cao, nhưng những nền công nghiệp ở Hạ viện không phát triển, điều đó làm cho Tiểu Đào trở nên kém hấp dẫn với những người trẻ. The bất động sản in Ximan is also computed, including the new houses in Xiaon, which must be upside, that is, the new house pride is lower than the second-hand house pride, before they can be sald well. Many new houses that are not upside are not sald out. chúng tôi không muốn giá nhà hạ giá, nhưng cũng muốn giữ lại những người trẻ đó. Do đó, cửa hàng đất của Hạ viện đã nỗ lực rất lớn để xây dựng những ngôi nhà giá rẻ mới để giữ lại những người trẻ. Nó nói ra nó lối ra. lối này lối ra. lối này lỗi ra. lỗi rát này. Nó nói rát chỗ này. Không có gì phải nhanh hơn để mua một ngôi nhà. Description