Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương Ngày 17 Tháng 12 Đại dương thanh kiếm. Khu vịnh Aden Đang tham gia huấn luyện hỏa hoạn Một vùng lớn đề cập đến dự án siêu nhiê
Cập Nhật:2022-07-12 10:11    Lượt Xem:104

Xổ Số Kiến Thiết Bình Dương Ngày 17 Tháng 12 Đại dương thanh kiếm. Khu vịnh Aden Đang tham gia huấn luyện hỏa hoạn Một vùng lớn đề cập đến dự án siêu nhiê

The 41] gần đây

.0 Từng đội hình hộ tống lớn của Hải quân {1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng thực hiện các nhiệm vụ hộ tống trong vịnh Aden và nhiều vùng nước Somali

.0 Từng tổ chức tập luyện tập bắn trực tiếp đối với nhiều đối tượng... trong một khu vực biển của vịnh Aden

0 Từng thử vũ khí và thiết bị với nhiệt độ cao, độ ẩm ướt Hoạt động chiến đấu dưới mức muối cao! 1 Từng Từng Từng và s ức tấn công của con tàu! Một tác dụng tác chiến! Một tác dụng! Một tác dụng! Một tác dụng! Một tác động lớn! Một tác dụng tác chiến! Một tác động lớn! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một! Một