Xổ Số Bình Phước 5/2 Vài bước để cài đặt máy phục vụ percona
Cập Nhật:2022-07-31 08:57    Lượt Xem:166

Xổ Số Bình Phước 5/2 Vài bước để cài đặt máy phục vụ percona

ngắn gọn Trình phục vụ contaona là một nhánh phát triển dựa trên chính thức tủy, có hiệu quả và hiệu suất tốt hơn nhiều so với MySQL. Description Dừng lại Dễ quá! Các bước để cài đặt máy phục vụ percona cũng giống như phần cài đặt phiên bản chính thức của MySQL. Description 1. Tải về Khi cài đặt {}bạn thường tải về gói nhị phân tổng của Linux, lấy nó ra và cài đặt trực tiếp. Description Dễ quá! tải địa chỉ gói hàng nhị phân: Chỉ cần tải về phiên bản tối thiểu là đủ 2. Phản ứng và lắp đặt Thư mục lắp. (0) là một liên kết mềmXổ Số Bình Phước 5/2, mà dễ dàng hoạt động hơn. Description Độ sâu: Nâng ly Percona-Server-5.7.36-39-Linux.x86 lòng bao cao. mv% phù dâu; Percona-Server-5.7.36-39-Linux.x86 Đôi mắt đôi khi usr/local/Percona-Server-5.7.36-39-Linux.x86 lòng bao dung. In% 2nbsp;- s% phù dâu;/ usr/local/Percona-Server-5.7.36-39-Linux.x86 42.glibC2.12% phù hợp;/ usr/local/mycq% phù dâu; siêu âm% phù dâu;' xuất BỆNH ÁN 2gt; 2gt; 2benhiểu;/ v/hồ sơ% 2nbsp; nguồn% phù hợp;/ v/hồ sơ% 2nbsp; câu hỏi V% phù dâu; Đuổi Ba. Tạo người dùng và thư mục tôi yêu cầu một người dùng bình thường thực hiện nóXổ Số Bình Phước 5/2, mà thường được gọi là tủy sống (cũng có thể thay đổi, trong đó có kịch bản) Dừng lại! M% phù dâu; s% phù dâu;/ stố/nễ tinh tinh khôn; vòng lặp mkdir% 2nbsp;- p% phù dâu;/ dữ liệu Đuổi 4. Tạo hồ sơ nếu% phù dâu; Đáng giá bao nhiêu? 2Yeah; thì% phù dâu;% 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; mv% phù dâu;/ như vậy vân (Tiếng Tây Ban Nha) Bak.(date% 2nbsp;% 2cquot;+Y% m m bao d% H% M% S% 2cquot;)% 2Yeah; fi% phù dâu; 2Yeah; Cat% phù dâu; 2gt; 2benhiểu;/ vân bao cao su 2lLanguage 2lLanguage EOF% phù dâu; [myshold] color dữ liệu cổng ổ điện EOF% phù dâu; Đuổi 5. Khởi động Dữ liệu này! Dữ liệu này cần một số tập tin khởi tạo. Trong thời gian này,Xổ số Thái Bình mỗi Thoát cần thiết để khởi tạo. Description Nói xác ra, thưa ngài. Khởi tạo người dùng dữ liệu Đuổi Dừng lại! Khởi động chèn tham số này ngụ ý khởi tạo, nhưng [email protected] Mật khẩu của người dùng được đặt để trống, và mật khẩu phức tạp nên được thay đổi càng sớm càng tốt sau khi lắp đặt. Description Không, không. Description